Major funding for our Parkinson’s research from the Norwegian Health Authorities

Major funding for our Parkinson’s research from the Norwegian Health Authorities - Neuro-SysMedThe Parkinson’s research program led by Prof. Charalampos Tzoulis at the Neuro-SysMed Center has been strengthened by grants from the regional and national Norwegian Health Authorities, amounting to more than 3 million Euros. The grants will fund two clinical studies led by Prof.

Åpningen av Neuro-SysMed er viktig for hele hjerne-Norge

Åpningen av Neuro-SysMed er viktig for hele hjerne-NorgeI dag åpnes forskningssenteret Neuro-SysMed ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Dette er Norges første forskningssenter for klinisk behandling, etablert som følge av en tildeling fra Forskningsrådet. Neuro-SysMed skal drive nasjonale kliniske studie…